Achilles sertifisert

Larko Achilles certificeret

Larko godkjent leverandør til offshore.


I takt med at antallet av offshore konstruksjoner vokser hvert år, blir det i stigende grad stillet større og mer omfattende krav til samtlige komponenter, som anvendes på offshore anlegg. Hver enkelt produksjonsdel spiller en avgjørende rolle for konstruksjonen og krever et særlig høyt kvalitetsnivå og lave toleranser.

 

Larko Magnet er internasjonalt sertifisert hos Achilles/Sellihca og slik en del av det anerkjente kvalifiksasjonssystemet ”Sellihca Nordic Utility Pre-Qualification System”. Sertifiseringen gir våre kunder innen offshore bransjen sikkerhet for vår pålitelighet som leverandør og garanti for, at vi produserer gjennomtestede magnetsystemer av høyeste kvalitet. Med kvalifikasjonssystemet i ryggen er vi i enda høyere grad i stand til å imøtekomme de stigende krav, omverdenen stiller til våre magnetsystemer.

 

Kvalitet og fleksibilitet

De vanskelige forhold med vind og vær for anlegg til sjøs er en kompliserende faktor, som må tas i betraktning helt fra produktutviklingens tidligste faser. Det krever et solid erfaringsgrunnlag og gjennomtestede produksjonsmetoder for å skape de riktige produktene, der kravene om kvalitet og fleksibilitet i anvendelsen er altavgjørende.

 

Larko Magnets kvalitetsserie av Protego Gummimagneter blir løpende kvalitetstestet for å sikre den riktige magnetisme, toleranse og holdbarhet. Den høye kvaliteten gjør seg gjeldende i alle delkomponenter av magnetsystemene, slik at vi oppnår en strømlinjet produktserie av kvalitetsmagneter. En konstant videreutvikling av magnetsystemene finner sted både på produksjonsnivå og i utviklingsfasen, sånn at vi alltid setter lista høyt.

 

Larko Magnets hold av eksperter innen området rådgir kundene fra prosjektets start om de muligheter og risikoer som kan være forbundet med ethvert prosjekt, sånn at den riktige løsningen alltid finnes.

 

Se Achilles godkjenningen her.

 

Kontakt oss gjerne ved ønske om flere informasjoner vedr. offshore magnetsystemer