CO2 Nøytral Internettside

CO2 Neutralt website Larko Magnet deltar i det danske klimainitiativ "CO2 Nøytrale Internettsider" som har over 2000 deltakere fra mer enn 50 land. Bruken av internettet utleder store mengder CO2 på grunn av strømforbruket.

 

Det brukes f.eks. strøm til serverne bak hjemmesider men særlig også hos brukerne (datamaskiner, skjermer, modem m.m.).

 

Klimainitiativet handler om, at danske og utenlandske virksomheter går sammen om å nøytralisere den CO2, deres hjemmesider utleder.

 

Hos Larko Magnet er vi sertifisert som CO2 nøytral internettside gjennom ordningen IngenCO2.dk. De foretar CO2 nøytraliseringene ved oppførelse av nye og fornybare energikilder og ved kjøp av sertifiserte CO2-kvoter, som cleares i Energistyrelsen. Reduksjonene skjer bl.a. ved oppstilling av nye, fornybare energikilder (f.eks. vindmøller) og ved deltakelse i kontrollerte, CO2-reduserende prosjekter.


Ved å støtte initiativet Co2 nøytralt internettside, nøytraliserer vi CO2-utslipp fra bruken av vår hjemmeside, som har en positiv innvirkning på miljøet.

 

Se vårt sertifikat her

 

Les mer om CO2 nøytral internettside her