Larko Code of Conduct

Larko Code of Conduct Vores Code of Conduct angir standarden for vårt etiske, sosiale og miljømessige virksomhetsansvar. Som profesjonell leverandør er vi forpliktet til å opprettholde god forretningsskikk og fastlegge generelle retningslinjer, som må overholdes av alle enheter.

 

Hos Larko Magnet streber vi etter alltid å utvikle og forbedre ansvarlig forretningsaktivitet innen vårt område og å skape gjennomsiktighet for sosiale og miljømessige forhold.

 

Vår Code of Conduct er basert på internasjonale retningslinjer og tar utgangspunkt i FN’s Global Compact vedr. menneskerettigheder, arbeidstagerretigheter, miljø og antikorrupsjon. Det etiske regelsettet er gjeldende for alle medarbeidere hos Larko, underleverandører og eventuelle forretningspartnere over hele verden.

 

Ved å inkorporere vår Code of Conduct i alle enheter ønsker vi å forplikte alle underleverandører til å produsere komponenter og tilby service på en etisk og ansvarlig måte.

________________________________________________________________________________________

 

Larko Code Of Conduct:       Code of conduct